VELKOMMEN

Velkommen til Højby Friskole.

I Danmark har vi ikke skolepligt, men undervisningspligt. Ikke to skoler er ens og ikke to børn er ens og heldigvis for det. Derfor er det vigtigt, at man som forældre selv kan vælge, hvilken skole der passer til det enkelte barn og deres familie.

Det frie skolevalg gør, at de frie grundskoler selv kan tilrettelægge undervisningen inden for rammerne af ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Undervisningen skal stå mål med folkeskolens, men skolen må selv bestemme undervisningens form og indhold. De frie grundskoler har samme slutmål som folkeskolen: Det vil sige, at elever på folkeskoler og frie grundskoler skal have samme færdigheder, der gør, at de har mulighed for at fortsætte på for eksempel en ungdomsuddannelse.

Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole der har eksisteret siden 1859. Vi er derfor en skole, der på mange måder er dybt forankret i en lang skoletradition, og som samtidig har skarpt fokus på, at forny os i takt med den udvikling, der er på undervisningsområdet og i forhold til den verden vi er en del af, og som vores elever skal ud og tage del i.

Faglighed, fællesskab og rummelighed er tre af vores kerneværdier, som hver på deres måde spiller en afgørende rolle for vores måde at drive skole på.

Her på siderne kan I læse meget mere om både disse tre kerneværdier og om hvordan de kommer til udtryk i vores hverdag.

Skolevalg handler om uendelig mange forskellige faktorer og jeg håber, at I her på siden vil finde svar på langt de fleste af jeres spørgsmål om vores skole.

Skolevalg handler også på mange måder om ”følelser”. Hvordan ”føles” den ene skole frem for den anden. I skal derfor være meget velkommen til at tage kontakt så vi kan aftale et besøg på skolen, hvor vi naturligvis også vil have mulighed for at drøfte netop jeres barn.

Skoleleder Lotte Greve

PÅ VORES SKOLE...

INDMELDELSE

Forårs SFO´en er startet, men vi har stadig få ledige pladser med start nu/august 2017.
Læs mere om mulighederne for indmeldelse.

KRUDTTØNDEN

Læs mere om vores SFO, Krudttønden og vores Forårs-SFO, Gnisterne

GOD SOMMERFERIE

Skolens kontor holder lukket uge 29 og 30, og er tilbage igen i uge 31.

I uge 31 åbner SFO'en også igen for tilmeldte børn.

Første skoledag er torsdag den 10. august 2017 kl. 9.00.

Rigtig god sommer til alle!

KONTAKT OS