Billedet på sidehoved
 • Højby Friskole
 • Hestehøjvej 80, 5260 Odense S
 • 65 95 82 24
 • hoejby.friskole@skolekom.dk
 • ikon
  Lotte Enøe den 05-09-2014
  UHA DEADLINE NÆRMER SIG OG VI MANGLER MANGE. 
  Det er et ufravigeligt krav, at vi skal være minimum 100 personer (100 cpr. nr.) for overhovedet at få lov til at søge om at få refunderet momsen ...

  DAGENS BAROMETER MÅLING FOR DE "GLADE GAVEGIVERE"

  16. september 2014: 

  Det er så dejligt at 

  56 personer har bidraget - vi mangler altså stadig 44 glade gavegivere (der er lidt lang vej endnu)
  13.400 kroner som vi glæder os til at bruge til gavn for børnene


  Husk at alle kan bidrage blot vi får et cpr. nr. på indbetaleren.
  Alle bidrag kan indsættes på skolen konto: 0914 9414400903
  Fristen er den 20. september 2014.

  Jeg håber inderligt, at vi igen i år kan nå i mål med minimum 100 glade gavegiver.
  Jeres bidrag og det der indkommer i refusion vil gå direkte til et projekt til glæde for børnene. 
  Vi vil stadig gerne udvikle vores udearealer og sætte gang i et eller flere af projekterne fra "lege-plads-planen".
  Hvilke eller hvilket projekt kommer an på, hvor mange penge vi får samlet sammen og på refusionen.


  Mange hilsner
  Lotte


   
 • Lotte Enøe den 02-09-2014
   
  GLADE GAVEGIVERE 
  PÅ HØJBY FRISKOLE
   
  Sidste år blev vi opmærksom på muligheden for at søge om en delvis refusion af den 
  moms vi betaler på alle vores materialer til skolen. Vi har indsamlet, søgt og venter 
  på at få at vide, hvor meget vi kan få tilbage. Undervejs lavede de proceduren om 
  således, at det blev ændret fra, at man søgte og havde mulighed for at få den moms 
  tilbage, der i løbet af året var betalt til, at det nu blev en fastsat pulje. Det betyder, 
  at hvor meget vi kan få tilbage afhænger af, hvor mange der søger.
  I folkeskolen betaler man ikke moms af de materialer der købes, men det gøre De 
  Frie- og Private skoler. 
  For at kunne søge SKAT om at få refunderet dele af vores moms kræver det 
  følgende:
  - At vi kan godkendes som en almennyttig institution (det har vi undersøgt og 
  godkendelsen skulle være i orden)
  - Der udover skal vi finde minimum 100 personer (gavegivere), der vil donere 
  hver kr. 200,00 (eller mere). Det er ikke beløbets størrelse, der er vigtigt, men 
  alene antallet af ”glade gavegivere”. Vi skal altså have mindst 100 personer, der 
  vil give en gave!
  Alle kan bidrage! Tanter, onkler, bedsteforældre, naboer, forældre, elever og mange 
  andre. Den eneste betingelse er, at vi får oplyst et cpr. nr. på ”gavegiveren”. 
  Gavebeløbene er fradragsberettigede og vi vil indberette beløbene til SKAT.
  Alle bidrag kan indsættes på skolens konto: 0914 9414400903. Husk ved 
  indsættelse at påføre både navn og cpr. nr. på den der indbetaler. Det er MEGET 
  vigtigt!
  Fristen for indbetalinger er den 20. september 2014. 
  Jeg håber, at I igen i år vil hjælpe os med at nå 100 ”glade gavegivere” inden den 20. 
  september 2014. 
  Mange hilsner Lotte